III Kongres Polskiej Akademii Alignerowej

12-13 maja 2023, Hotel InterContinental Warszawa

Za nami III Kongres Polskiej Akademii Alignerowej. Strona kongresu PAAcongress.pl jest aktywna do 2024 roku, w ten sposób ciągle można zobaczyć zespół wykładowców. Miło sobie przypomnieć naszych niezawodnych przyjaciół z Italii: dr Simonettę Meuli, dr dr Elianę Alemano i Matteo Reverditto, imponujący wykład dr Susany Palmy oraz analityczne spojrzenie dr Javiera Lozano. Mieliśmy przyjemność gościć, co się rzadziej zdarza Brytyjczyka, dr Jamesa Taylora. Polacy też nie zasypali gruszek w popiele, wykłady poprowadzili: dr Aneta Pogonowska, dr Ewelina Dąbrowska, dr Anna Czopor i dr Michał Tarnawski. Odbyło się walne zebranie i Członkowie PAA w głosowaniu wybrali nowy zarząd – w nieco tylko zmienionym składzie, gdyż w prezydium pozostali: obecna prezes dr Katarzyna Becker oraz dwóch wiceprezesów: dr Katarzyna Potoczek i dr Michał Tarnawski. Na skarbnika został wybrany dr Michał Wilk, a na sekretarza dr Agnieszka Biniek. Był to też główny trzon komitetu organizacyjnego Kongresu. Zmieniła się natomiast cała komisja rewizyjna, obecnie jej członkinie to: dr Edyta Mazur, dr Jolanta Sajkowska i dr Agnieszka Galwas. Podczas zebrania ogłoszone zostały wyniki konkursu PAA Case Award, uhonorowani zostali w następującej kolejności: pierwsza nagroda dla dr Agnieszki Galwas, następnie druga dla dr Marka Truszla i trzecia nagroda dla dr Anny Marii Kercz. Cóż… należy też wspomnieć o JAK ZWYKLE świetnej atmosferze na PAArty. Szczególny szacun dla osób, które przyszły w koszulkach kongresowych. Zapraszamy na IV KONGRES w 2025 roku znowu do WWA!