I Kongres Polskiej Akademii Alignerowej

11-12 września 2021, Plac Katedralny 8, 50-329 Wrocław

Alignery i digitalizacja to obecnie najszybciej rozwijające się gałęzie ortodoncji, dające nowe możliwości terapeutyczne i prowadzą do dynamicznego rozwoju praktyki lekarzy ortodontów i dentystów.

Kongres PAA – to wielkie wydarzenie, które połączy nas we wspólnej misji: co zrobić by być jeszcze lepszym w leczeniu nakładkami.
Jak wejść w system, jak odmienić swoją praktykę, jak wyjść ze strefy komfortu i przyjąć wyzwanie?